Freifunk Unterstützungsverein

Ulm/Neu-Ulm e.V.

Stellv. Vorsitzender
Christoph PaprotaE-Mail:

StellVor (ÄT) Freifunk-Unterstuetzungsverein (Punkt) de